až 225 000 KčUšetřenoDíky dotaci

Vaši novou fotovoltaickou elektrárnu vám spolehlivě zajistíme a vyřídíme za vás i dotaci, díky které značně ušetříte pořizovací náklady a návratnost investice tak bude velmi rychlá.

25 let

záruka na výkon panelů

už za 5 let

návratnost investice

až 80%

pokryje vaší spotřebu

3 - 10

kWp výkonu pro RD

1 - 3

dny instalace

50%

Průměrné snížení nákladů na energii

Online

Sledování, ovládání výroby a spotřeby vlastní elektřiny

Od návrhu k realizaci

Návrh

Po návštěvě vaší nemovitosti vytvoříme návrh a projekt FVE.

Podpis

Podepíšeme vzájemně potřebné dokumenty pro dotaci i realizaci.

Žádost

Založíme za vás žádost o dotaci Nová Zelená Úsporám.

Nákup

Veškerý materiál nakoupíme u kvalitních výrobců

Instalace

Provedeme profesionální montáž

Revize

Zajistíme potřebnou elektro revizi

Připojení k síti

Zajistíme připojení k síti ČEZ Distribuce

Dokončení

Zaškolíme vás a dokončíme čerpání dotace

Dotace

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Poskytované dotace tak výrazně zlepšují ekonomickou stránku výstavby fotovoltaické elektrárny. O dotaci může žádat vlastník stávajícího rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu, na kterém bude FVE instalována. Dotace se poskytuje pouze na nové fotovoltaické systémy připojené do distribuční sítě (DS).

Výše podpory

Instalované části fotovoltaického systému Podpora
Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp 40 000 Kč
Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp s hybridním střídačem 60 000 Kč
Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s bateriemi na bázi lithia 10 000 Kč
Dotace na projektovou dokumentaci 5 000 Kč

FVE je vhodná pro

Rodinné domy

Fotovoltaiku je možné instalovat na rodinný dům či rekreační objekt, který je užíván k trvalému bydlení.

Bytové domy

Fotovoltaiku je možné instalovat i na bytové domy.

Firmy

Fotovoltaiku je možné instalovat i na firemní objekty.

Máte nějaké otázky k fotovoltaice? Poskytujeme konzultaci zdarma.

Kontaktujte nás

  • Špálova 80/9, 702 00 Ostrava
  • Tel.: : +420 721744982
  • Email : fiala.regulace@seznam.cz
  • www.fvepromoravu.cz
  • www.fiala-lifi.cz